Ystad Hamn Färjeläge
I samverkan med beställare, konsult och sidoentreprenörer ska reviderad färjeklaff utformas och installeras. Ett nytt spårsystem ska också installeras. För att bibehålla ökad integration, hållbarhet och internationell handel har Ystad hamn Logistik AB anlitat BCA att utföra uppdraget i Ystad Hamn. I samverkan med beställare, konsult och sidoentreprenör rustar BCA upp och installerar reviderad färjeklaff då denna byggdes och installerades 1974/1975 och inte har rustats upp sedan dess. Projektet utförs i tre etapper för att hinna med arbetet under utsatta båttider. BCA har även medverkat till att utforma en bullerdämpad konstruktion då Ystad kommun fått synpunkter från hamnens verksamhet avseende buller som uppkommer när det lastas på och av via klaffen. Armerat transportbandgummi nyttjas nu som bullerdämpning mellan räls, gallerdurk och stålkonstruktion. BCA har fått positiv feedback från beställaren som bekräftar att resultatet är en märkbar dämpning av buller då stomljudet förhindras att fortplantas i konstruktionen.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2013
Beställare: 
Ystad Hamn Logistik
Entreprenadsumma: 
2,5 MSEK