Vegalyckan, Lund
Om-, till- och nybyggnation av skola samt nybyggnad av studentlägenheter ska utföras på Råbyvägen i Lund. På Råbyvägen i Lund utför BCA om-, till- och nybyggnation av skola samt nybyggnation av studentbostäder. Projektet startade hösten 2013 och beräknas vara färdigställt höstterminen 2015
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2013
Beställare: 
Sefa Byggnads AB
Entreprenadsumma: 
10,8 MSEK