VA Karlsborg, etapp 3
Entreprenaden omfattar byte av befintliga vatten- och avloppsledningar samt nyförläggning av kanalisation för el/tele/fiber inom området "FMV provplats Karlsborg".
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2015
Beställare: 
Fortifikationsverket