VA-arbeten Västanväg, Malmö
Läggning av kombinerad spill- och dagvattenledning samt vattenledning.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2009
Beställare: 
VA-Syd
Entreprenadsumma: 
1,1 MSEK