VA-arbeten, Kv. Jungmannen i Västra hamnen, Malmö
Schakt och läggning av ledningar kallvatten, dagvatten och spillvatten för ny kontorsbyggnad.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2009
Beställare: 
Midroc
Entreprenadsumma: 
1,3 MSEK