Växelbyte Norrköpings personbangård
Rivning av befintliga växlar, schakt och överbyggnad. Läggning av nya växlar, spår, el, kontaktledning och signalarbeten.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2009
Beställare: 
Banverket
Entreprenadsumma: 
7,1 MSEK