Växelbyte, Flackarp & Åkarp
Totalt ska 8 stycken kryssväxlar bytas ut i Flackarp och Åkarp, 4 på vardera ställe. I arbetet, som kommer att utföras under två helger, ingår 1000 meter spårjustering, kanalisation, el, signal och tele.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2014
Beställare: 
Trafikverket Investering Distrikt
Entreprenadsumma: 
7,2 MSEK