Växelbyte Åby, Norrköping
På bandel 505 ska byte av 5 spårväxlar, slipersbyte, tillhörande kanalisations- och EST-arbeten utföras. I maj månad 2013 påbörjades utförandeentreprenaden på södra stambanan innefattande mark- och BESTarbeten. BCA har genomfört 4 växelbyten på 2 inkopplingar. Arbetet innefattade även slipers- och rälsbyten.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2013
Beställare: 
Trafikverket Investering
Entreprenadsumma: 
14,5 MSEK