Västra Stambanan, entreprenad 5
Mark/BEST- plattformsförlängningar, spårriktning, nya Ktl-bryggor, upprustning av befintlig plattform, nytt hisschakt, nya trappor samt renovering av befintlig vänthall. I Lerum på Västra stambanan har BCA genomfört Byggentreprenad 5, Lerum. Entreprenaden har omfattat byggnation av en 230 m lång ny plattform, inklusive bland annat trafikantinformation, belysning, väderskydd och snöröjningsramp. För att kunna bygga plattformen har befintligt spår anpassats till det nya perrongläget. För att kunna ta sig till den nya plattformen har BCA gjutit ett nytt hiss- och trappschakt som ansluter till den befintliga gångtunneln. Ovan trappschaktet har en överbyggnad byggts. För att möjliggöra arbetet med den nya plattformen har BCA även satt nya kontaktledningsbryggor samt genomfört signal- och telearbeten. Efter att resandeutbytet flyttats till den nya plattformen har den gamla 180m långa plattformen med tillhörande väderskydd skrotats. På Göteborgs central har BCA bytt ytskikt, bestående av taktila stråk och asfalt, på den befintliga plattformen mellan spår 1 och 2.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2012
Beställare: 
Trafikverket, Investering Väst
Entreprenadsumma: 
22,5 MSEK