Väduren 1 & 9
Rivnings- och grundläggningsarbeten samt markarbeten.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2010
Beställare: 
Best Allbygg i Höganäs AB
Entreprenadsumma: 
3,5 MSEK