Utbyte av viktstolpar på sträckan Öxnered - Herrljunga
Objektet avser utförande utbyte av viktavankringsstolpar, linjestolpar samt befintliga H-balkar byts ut mot prefabricerade stagfundament. Syftet med projektet är att minimera risken för kontaktledningshaveri samt att minska underhållskostnaderna.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2015
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
6,7 MSEK