Uppgradering av ICA-spåret i Linköpring
Mark- och BEST-arbeten.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2010
Beställare: 
Banverket
Entreprenadsumma: 
34,5 MSEK