Tullbron, Linköping
Slipersbyte på stålbro ska utföras. För att möjliggöra en högre hastighet ska korrekt rälsförhöjning anbringas efter att stålet är blästrat och rostskyddsbehandlat. Då gamla slipers och träkilar, vilka används för att anbringa rälsförhöjning, har passerat sin tekniska livslängd ligger sedan en längre tid tillbaka en hastighetsnedsättning till STH40 på Tullbron i Linköping. På uppdrag av Trafikverket Investering utför BCA räls- och slipersbyte på bron. I samband med detta rostskyddsbehandlas stålbrons övre delar. BCA arbetar på en sträcka som är 210 meter lång över Tullbron där räls och cirka 460 slipers byts ut. Bärande stålkonstruktion som är placerad under träslipern ska rostskyddsbehandlas. Totalentreprenaden omfattar spår 2 under 2013, med option att utföra motsvarande arbete på spår 1 under 2014
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2013
Beställare: 
Trafikverket Investering
Entreprenadsumma: 
8,8 MSEK