Tullbron, Linköping

På Tullbron i Linköping ska BCA utföra slipersbyte. Befintligt spår ska nedmonteras och stålbron ska blästras samt rostskyddas. Slutligen ska ett nytt spår monteras med hjälp av träslipers och ek kilar för att få rätt geometri.

Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2014
Beställare: 
Trafikverket Investering Diskrikt Öst/Stockholm
Entreprenadsumma: 
4,3 MSEK