Trafikplats Gastelyckan, Lund
På E22:an, vid trafikplats Gastelyckan, ska reparation av åtta bropelare utföras.
Avdelning: 
Betong
Årtal: 
2014
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
3,4 MSEK