Topplocksgatan E.ON
Mark- och rörarbeten i samband med nybyggnad av fjärrvärmeledningar.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2010
Beställare: 
E.ON Värme Sverige AB
Entreprenadsumma: 
2,7 MSEK