Swedavia AB Malmö Airport, Malmö - Sturup
Ombyggnad av glykolhanteringssystem. På Sturups flygplats ska nyanläggning av ca 600 m självfallsledning för dagvatten utföras. En ny öppen damm för fördröjning och rening av dagvatten med luftning och omrörare ska också byggas. Den befintliga oljeavskiljaren ska rivas och två nya oljeavskiljare ska sättas.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2012
Beställare: 
Swedavia AB
Entreprenadsumma: 
10,7 MSEK