STUDIO, Malmö
I Västra hamnen i Malmö ska en ny mötesplats byggas. Projektet innefattar bland annat nybyggnad av kontor, konferenslokaler, hotell, restaurang och café. BCA ska utföra schakt-, mark-, sanerings- och ledningsarbeten samt finplanering. På Universitetsholmen i korsningen Nordenskiöldsgatan/ Stora Varvsgatan, granne med lärarhögskolan är projektet med att skapa Malmös nya mötesplats i full gång. STUDIO blir namnet på byggnaden som nu är under konstruktion och med sina 14 våningar och totalt 22 000 kvadratmeter kommer den innehålla publika ytor samt kontor, hotell, butiker och café. Det kommer även att finnas en skybar på toppen med en fantastisk utsikt över staden. På uppdrag av Skanska Sverige AB utför BCA projektet i tre etapper. Första etappen startar våren 2014 och innefattar schaktarbete för grundläggning av byggnaden samt saneringsarbete. Andra etappen kommer BCA att utföra hösten 2014, då återfyllning kring byggnaden samt VA- och kabelarbete ska utföras. Den tredje och sista etappen som är i slutskedet av projektet, utförs inte förrän hösten 2016, då BCA återvänder för att göra finplanering i form av plattläggning och planteringar. Entrén till byggnaden kommer också att anläggas i slutskedet. Malmös nya mötesplats planeras stå klar hösten 2016.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2014
Beställare: 
Skanska Sverige AB
Entreprenadsumma: 
5,8 MSEK