Stuckatören, Trelleborg
Förändring och ombyggnad av bostadsgårdar. Den befintliga yttermiljön, som bland annat innefattar gång-och cykelbanor, gräsytor, träd och lekplatser, ska rivas och byggas om för att skapa en bättre tillgänglighet.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2013
Beställare: 
Trelleborgshem
Entreprenadsumma: 
3 MSEK