Strandvillor, Lomma
Grundarbeten, ledningsarbeten och finplanering.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2010
Beställare: 
Veidekke Entreprenad AB
Entreprenadsumma: 
2,5 MSEK