Stadsbiblioteket, Malmö
Renovering gårdsbjälklag. Rivning av befintlig beklädnad och tätskikt. Installation av nya brunnar och ledningar. Nytt tätskikt samt uppbyggnad av beläggning som tidigare. Injektering av läckage i bokmagasinen.
Avdelning: 
Betong
Årtal: 
2014
Beställare: 
Stadsfastigheter
Entreprenadsumma: 
2,5 MSEK