Spårupprustning, Åstorp - Teckomatorp
Sättning av kontaktledningsfundament, upprustning av järnvägstrummor, dräneringsarbeten, schakt och överbyggnadsarbeten av ny bankropp för kurvrätning, nybyggnad av ersättningsvägar och ombyggnad av plankorsningar.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2009
Beställare: 
Banverket
Entreprenadsumma: 
12,8 MSEK