Soldaten 12, Lund
Projektering och finplanering för nybyggnation av bostäder, LSS-boende och studentboende ska utföras på Nöbbelövsvägen/Svenskavägen i Lund. Projektet innefattar också VA- och schaktarbete.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2013
Beställare: 
Fastighets AB Danska Parken
Entreprenadsumma: 
5,7 MSEK