Skytts Vemmerlöv, Trelleborg
Förlängning av befintligt mötesspår, Mark och BEST-arbeten Bana, El /Kontaktledning, Signal och Tele. En förlängning av befintligt mötesspår samt Mark och BEST-arbeten (Bana, El /Kontaktledning, Signal och Tele) har utförts under 2011 i Skytts Vemmerlöv utanför Trelleborg.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2011
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
21,9 MSEK