Skateparken i Hässleholm
Nybyggnad av Skatepark samt en gång och cykelbana. Mark, VA och betongarbeten ska också utföras. mitten av mars 2012 påbörjades arbetet med byggnationen av en ny Skatepark i Hässleholms befintliga stadspark. BCA som varit huvudentreprenör för projektet har även rustat upp stadsparken med nya gång- och cykelbanor samt nyanlagda gräsmattor kring skateparken. Komplettering av ny utrustning såsom papperskorgar och bänkar har också gjorts. Projektet färdigställdes i augusti månad 2012. Arbetet med projektet har fungerat väldigt bra då BCA haft en god kontakt med byggledaren, Kenneth Gullberg, från Hässleholms Kommun.
Avdelning: 
Betong
Årtal: 
2012
Beställare: 
Hässleholms Kommun
Entreprenadsumma: 
3,9 MSEK