Södra Stambanan bdl 910
Dräneringsåtgärder.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2010
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
6,2 MSEK