Södra Stambanan
Trumförlängning, relining av trumma med plaströr ingjutet i betong, dränering och dikesrensning.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2011
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
0,8 MSEK