Sävenäs, Göteborg
Mellan Västra Stambanan och Sävenäs rangerbangård ska en uppställningsbangård för motorvagnståg i regionaltrafik utföras. Sävenäs Rangerbangård ligger nära Göteborgs central och är en viktig knutpunkt med förbindelser till några av Sveriges viktigaste järnvägssträckor. Varje år hanteras över 200 000 vagnar, varav 120 000 går till Hisingen och Göteborgs hamn, via hamnbanan. Här ställer godstågen upp sina vagnar på olika spår så att lok i sin tur kan hämta vagnarna för att transportera vidare godset. I mitten av april 2014 påbörjade BCA projektet i Sävenäs där 4 nya uppställningsspår, 600 meter långa vardera, ska byggas i anslutning till Göteborgs central. Detta för att underlätta både för pendeltrafikens uppställning och för den stora operatören Götalands trafik. BCA ska även lägga in en växel som förbinder de nya uppställningsspåren med övriga spår i Göteborg. Projektet kommer att färdigställas i november 2014.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2014
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
49,6 MSEK