Sävenäs Depå

Projektet innefattar utbyggnad av spår 3 där 400 meter nytt spår ska byggas och 5 växlar ska läggas. Kanalisation, ktl-fundament, ny kontakledning samt Mark- och BEST arbeten ska också utföras. Trafikhuvudmannen Västtrafik är hyresgäst av Sävenäs Depå. Västtrafik upplåter i sin tur verkstaden till Bombardier Transportation för service och underhåll.

För att Bombardier ska kunna utöka sin kapacitet om att ställa upp fler tåg för service, utför BCA utbyggnad av spår 3 där 400 meter spår ska byggas samt 2 enkla och 2 tredelade växlar skall läggas. Projektet innefattar också kanalisationsarbete, KTL-fundament, ny kontaktledning samt mark- och BESTarbeten.

Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2013
Beställare: 
Jernhusen AB
Entreprenadsumma: 
8,7 MSEK