Rosendals ARV Tomelilla
Mark och ledningsarbete
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2015
Beställare: 
AF Bygg Syd AB
Entreprenadsumma: 
6,8 MSEK