Reservkraft Landskrona
Byggnation av reservkraftsbyggnad och markarbeten
Avdelning: 
Betong
Årtal: 
2016
Beställare: 
Landskrona Stad
Entreprenadsumma: 
7,2 MSEK