Ramböllhuset
Finplanering, stenläggning och plantering
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2010
Beställare: 
Midroc
Entreprenadsumma: 
1,1 MSEK