Plattformsombyggnad Vkb, Gunnesbo, Kävlinge, Dösjöbro och Häljarp
Sättning av kontaktledningsfundament, ny plattformskant, kanalisationsarbeten, kabelbrunnar, överbyggnadsarbeten, och beläggning.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2009
Beställare: 
Banverket
Entreprenadsumma: 
5 MSEK