Plattformsombyggnad och elarbeten Vkb 2, Landskrona, Glumslöv, Rydebäck och Ramlösa
Sättning av kontaktledningsfundament, ny plattformskant, kanalisationsarbeten, kabelbrunnar, överbyggnadsarbeten och beläggning samt elarbeten.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2009
Beställare: 
Banverket
Entreprenadsumma: 
5,5 MSEK