Plankorsning, Ystad
Ombyggnad av plankorsning för cykeltrafik på väg 9 i Ystad ska utföras, där både mark- och BEST arbeten ingår.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2013
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
1,1 MSEK