Plankorsning Risa i Linköping
Spårarbeten.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2010
Beställare: 
Banverket
Entreprenadsumma: 
0,8 MSEK