Pildammsvägen
Terrassering för skola och park, nya gator, va, el , belysning, lek ytor och grönytor.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2015
Beställare: 
Gatukontoret Malmö Syd
Entreprenadsumma: 
22,2 MSEK