Nybyggnation/underhåll industrispår, Eslöv
I projektet ingår rivning samt nybyggnation av gatuspår, avstängning av gata och asfaltsläggning.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2014
Beställare: 
Eslövs kommun & Smurfit Kappa Sverige AB
Entreprenadsumma: 
1 MSEK