Norrköping – Kimstad, Trumåtgärder
Trumförlängning, infodring av trummor, dränering, elementbrunnar och dikesrensning. På sträckan mellan Norrköping och Kimstad genomförde BCA upprustning och förlängning av sex järnvägstrummor med tillhörande diken, anpassning av dagvatten och dräneringsarbeten på en tre kilomteter lång sträcka. Projektet påbörjades redan i decemeber 2011 då de två första trummorna åtgärdades. Arbetet gick väldigt smidigt och BCA, som hade option på arbetet, fick då förtroendet att även åtgärda de fyra återstående trummorna under 2012. Trummorna, som är gjorda av sten, förlängdes först i båda ändar för att kunna överfyllas med grusmaterial som fäster förlängningen, breddar banvallen och ger den rätt släntlutning. Efter förlängning och rensning utfördes infordning av trummorna. Infordringen kallas lining och två metoder av just lining användes under projektet. Vid den första metoden, som användes på de två första trummorna, infodrades trumman med betong, vilket innebär att man skjuter in ett plaströr i trumman och fyller därefter ytan mellan stenen i trumman och röret med betong. Vid den andra metoden, som användes på de fyra resterande trummorna, utfördes infodringen med en glasfiberstrumpa. Genom att använda en bandvagn trycktes glasfiberstrumpan in i den befintliga trumman och därefter härdades plasten med ultraviolett ljus. Allt gick enligt tidplan utan revideringar och projektet färdigställdes i slutet av 2012. BCA är mycket nöjda med både planering och slutresultat.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2012
Beställare: 
Trafikverket Investering
Entreprenadsumma: 
3,2 MSEK