Mjölby - Nässjö, KTL-upprustning
Från våren 2010 till sommaren 2011 satte BCA kontaktledningsfundament på sträckan mellan Mjölby och Nässjö. Man utförde även tillhörande mark/kanalisation och dräneringsarbeten, breddning av befintlig järnvägsbank, jordning av ktl-fundament, signalåtgärder i samband med A-skydd och hastighetsnedsättningar, samt kontroll av spårläge.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2010
Beställare: 
Banverket
Entreprenadsumma: 
57,2 MSEK