Mark- och VA-arbeten, Kv. Sofiero, Hörby
Schakt och grundläggning för ett nytt åttavåningshus. Dränerings- och VA-arbeten inklusive öppet dagvattendike och damm. Färdigställande runt byggnad med parkering, gångar och planteringar.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2009
Beställare: 
PEAB
Entreprenadsumma: 
2,1 MSEK