Mark och spårarbeten, Eslöv Station
Sättning av kontaktledningsfundament, kanalisationsarbeten, ny och ombyggnad av plattformar, schakt och överbyggnad för spår. Rivning av befintliga spår och växlar samt byggnation av nya spår och växlar.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2009
Beställare: 
Banverket
Entreprenadsumma: 
14,2 MSEK