Malmö krematorium
Markarbeten.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2010
Beställare: 
Peab Sverige AB
Entreprenadsumma: 
0,9 MSEK