Mässor och Event

På BCA värderar vi personliga möten väldigt högt, det är oerhört intressant och givande att träffa såväl befintliga kunder som framtida kunder och inte minst potentiell arbetskraft. Mässor och event utgör därmed en viktig plattform för oss där vi får möjlighet att nätverka.