Lomma Centrum: Hus C och A
Grundläggning av affärslokaler/bostäder, finplanering och VA.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2012
Beställare: 
Allbygg i Höganäs AB
Entreprenadsumma: 
8,2 MSEK