Lerbäcksskolan i Lund
BCA är i full gång med ombyggnationen av Lerbäcksskolans skolgård. Här bygger vi en konstgräsplan och en multiarena där eleverna bland annat ska kunna spela fotboll, basket, volleyboll och bandy. VA-arbeten, grundläggning av byggnad, beläggning av plattytor, parkeringsytor samt grönytor utförs också. Projektet planeras vara klart i slutet av 2012.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2012
Beställare: 
Byggmästar’n i Skåne
Entreprenadsumma: 
13,6 MSEK