Lejonetpassagen
Ombyggnad av gårdsbjälklag, nytt tätskikt och ytbeläggning. I centrala Malmö vid det Teschska huset ligger Lejonetpassagen med tre innergårdar som förenar Stortorget med Kalendegatan. Här har BCA under våren 2012 lagt ett nytt gårdsbjälklag, tätskikt och ny ytbeläggning i form av marmorplattor. Den drygt 410 kvm stora passagen stod klar i juli.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2011
Beställare: 
Jyma Fastigheter AB
Entreprenadsumma: 
1,7 MSEK