Kvarteret Snäckan i Lund
Grundläggning, färdigställande av markytor och finplanering för hus. I kvarteret snäckan i Lund har BCA utfört grundläggning till två stycken flerfamiljshus. VA-arbeten, nya gator och gångstråk, plantering och grässytor samt plattläggning har också genomförts.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2010
Beställare: 
Partnering med NCC
Entreprenadsumma: 
2,5 MSEK