Kvarteret Smidet i Lund
Renovering av parkeringsgarage. Under hösten 2012 påbörjade BCA renoveringen av det underjordiska parkeringsgaraget som ligger i huset Miklagård, i Lund. Här har BCA bilat bort gamla träullsplattor och skadad betong för att få en ren och fin yta. Därefter utfördes lagning av armering och nytt täcktskikt genom betongsprutning. Putsning och målning av väggar har också utförts. I mars månad 2013 färdigställdes arbetet med renoveringen genom uppsättning av stenullsskivor i parkeringsgaragets tak. BCA har även renoverat Miklagårds uteplats genom nytt tätskikt och nya cykelställ med sedumtak.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2012
Beställare: 
Stiftelsen Frikyrkliga studenthemmet
Entreprenadsumma: 
3,9 MSEK