Kvarteret Saga, Helsingborg
Gårdsbjälklag, plattbeläggning, cykelställ, stödmurar och plantering ska utföras. Bostadshuset kvarteret Saga ligger i centrala Helsingborg. Tidigare låg en gammal biograf på platsen vid namn Saga men denna revs och ett bostadshus byggdes. BCA påbörjade byggnationen av trädgård på gårdsbjälklag med lättviktsutfyllnad i maj 2013. Gången in till bjälklaget var väldigt smal, endast 88 cm bred, och därigenom fick man transportera 150 ton material till bygget. Arbetet innefattade även byggnation av blockstensmurar för att höja upp uteplatser, plattläggning, plantering och utläggning av gräs. Återställning av trottoarer i anslutning till bostadshuset har också utförts. Då projektet gått enligt tidplan kunde allting färdigställas som planerat i juni månad 2013 Ordervärde: 0,7 milj.kr Beställare:
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2013
Beställare: 
Ikano Bostadsproduktion AB
Entreprenadsumma: 
0,7 MSEK